TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
statystyki
chignahuapan

Aktualności

img

24.04.2014

Konkurs: Zostań reporterem. Przeprowadź wywiad z ulubionym piłkarzem!

UWAGA! Ogłaszamy Konkurs!

 „Zostań reporterem. Przeprowadź wywiad z piłkarzem Arki Gdynia”

 

Jesteś kibicem Arki Gdynia? Masz swojego ulubionego zawodnika? Teraz możesz

na chwilę stać się prawdziwym reporterem i przeprowadzić wywiad ze swoim ulubionym piłkarzem.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, przyślij do nas swoje zgłoszenie. Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu.

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 5 osób, które w ramach nagrody będą mogły wspólnie z Arka TV zrealizować swój własny kilkuminutowy program.

 

 

Regulamin Programu

„Zostań reporterem. Przeprowadź wywiad z ulubionym piłkarzem”

 

§ 1

Organizatorem Konkursu  jest  Klub Sportowy Arka Gdynia SSA, mieszczący się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni. Program ma formę pilotażu i jest kierowany do kibiców Arki Gdynia.

 

§ 2

 

Celem konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń 5 osób, które  w ramach nagrody będą mogły przeprowadzić wywiad ze swoim ulubionym piłkarzem Klubu Sportowego Arka Gdynia SSA, wywiad zostanie utrwalony na materiale wideo i emitowany w telewizji klubowej Arka TV.

 

§ 3

 

1.      W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.      Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonym na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

a)      Zgłoszenia należy przesyłać droga mailową na adres: k.lamza_ogrodnik@arka.gdynia.pl do dnia 30 kwietnia br. Ze słowem Konkurs w tytule wiadomości

b)      Zgłoszenie powinno zawierać:

-   Imię i nazwisko uczestnika;

-   adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu;

-   informacje dotyczące uczestnika (zawód, zainteresowania, etc.);

-   krótkie uzasadnienie „dlaczego to właśnie Ty powinieneś przeprowadzić wywiad”;

-   imię i nazwisko zawodnika, z którym uczestnik chce przeprowadzić wywiad;

-   Do zgłoszenia należy załączyć szkic zagadnień poruszanych w wywiadzie (pytania oraz tematy, które będą poruszane)

c)      Jury składające się z pracowników działu marketingu Klubu Arka Gdynia i realizatora Programu Arka TV, wybierze zwycięzców konkursu. Kryterium jakim będzie się kierować jury stanowią oryginalność wypowiedzi i profesjonalizm szkicu zagadnień poruszanych w wywiadzie.

d)      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronie www.arka.gdynia.pl  5 maja. Jednocześnie zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

e)      Program w trakcie którego zostaną przeprowadzone wywiady będzie rejestrowany w dniu 6 maja 30 czerwca r. Czas emisji zostanie ustalony w terminie późniejszym.

 

§ 4

 

  1. Uczestnik zgłaszający swój udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację swojego wizerunku przez telewizję klubową Arka TV oraz na umieszczenie informacji o wygranej w konkursie na stronie www.arka.gdynia.pl
  2. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem i promowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

§ 5

 

1.      Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia prac konkursowych, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe.

 

2.       Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu wydawniczym, w tym elektronicznym z prac konkursowych we fragmentach lub w całości, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

a)      utrwalenie i zwielokrotnienie w części lub całości,

b)      wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,

c)      nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

d)       wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie poszczególnych egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie, w całości lub we fragmentach

e)       przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f)       wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations,

g)      inne przypadki rozpowszechniania prac lub ich fragmentów, w tym wyświetlanie prac lub ich fragmentów i ich utrwaleń;

h)      dokonywanie opracowań prac i ich fragmentów , w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

3.      Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

 

4.      Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

 

5.      Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych w całości lub we fragmentach , w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania.

 

6.      Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plików), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.

 

§ 6

 

  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

  1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.arka.gdynia.pl

 
Poprzedni Następny

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia