TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

statystyki
chignahuapan

Klub

 

Program antydyskryminacji w klubie Arka Gdynia SA  

 

1. Zgodnie z zaleceniami Klub Arka Gdynia SA prowadzi politykę antydyskryminacyjną (walkę z rasizmem i dyskryminacją w piłce nożnej) przyjętą na podstawie dziesięciopunktowego planu UEFA zdefiniowanego w Regulaminie Bezpieczeństwa i Ochrony UEFA.  

 

2. Wiemy, że problem rasizmu i ksenofobii, oraz wszelkie objawy dyskryminacji, ze względu na: płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, stopień sprawności/niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek, wyznanie lub bezwyznaniowość, status materialny/ubóstwo muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją wszystkich uczestników imprezy masowej organizowanej podczas rozgrywek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Gdyni.  

 

3. Zapewniamy, że do tej pory nie spotkaliśmy się z wymienionymi wyżej zjawiskami i jeżeli tylko pojawiłaby się jakakolwiek próba realizacji działań zmierzających do ujawnienia tego typu zachowań, spotka się ze zdecydowanym działaniem organizatora i jego służb w celu zapobiegnięcia im w samym zarodku.  

 

4. Zależy nam, aby tak jak do tej pory rasizm w jakiejkolwiek formie nie był kojarzony z naszym Klubem. Jesteśmy świadomi, że zawsze może istnieć zagrożenie i, że musimy być przygotowani na wszelkiego typu zjawiska oraz odpowiedni reakcje.  

 

6. Klub Arka Gdynia uczestniczy we wszelkich akcjach promujących walkę z rasizmem na stadionach organizowanych przez podmioty zewnętrzne - przekazuje informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej w formie komunikatów na stronie oficjalnej www.arkagdynia.pl , co najmniej raz w trakcie każdej rundy.  

 

7. Klub Arka Gdynia nie dopuszcza do rozpowszechniania treści rasistowskich na stadionie i w jego okolicach. Regulamin Imprez Masowych Arka Gdynia SSA jako organizatora Imprez Masowych zawiera w swojej treści stosowne zapisy dotyczące zakazu eksponowania treści rasistowskich i zakazu wnoszenia na Stadion wszelkich akcesoriów kibicowskich, które zawierają w jakiejkolwiek formie treści bądź symbole rasistowskie.  

 

8. Klub Arka Gdynia szkoli stewardów w zakresie postępowania wobec zachowań rasistowskich, a na wszelkie przejawy rasizmu uczula koordynatora ds. kontaktów z kibicami (SLO). Każdy z liczby niemal 450 stewardów przeszkolonych przez nas wg programu „Stewarding - Najwyższa Jakość Organizacji Imprez” został zapoznany z 10 punktowym planem walki z rasizmem opracowanym przez UEFA, a także programem antydyskryminacyjnym Klubu Arka Gdynia. Jednocześnie Klub zobowiązuje się w trakcie realizacji kolejnych edycji szkoleń do zapoznawania kandydatów na stewardów Arka Gdynia SSA z 10 punktowym planem walki z rasizmem opracowanym przez UEFA, a także programem antydyskryminacyjnym Klubu Arka Gdynia.  

 

9. Klub Arka Gdynia poprzez stewardów zapobiega wnoszeniu i eksponowaniu haseł, flag rasistowskich na stadion, podczas rutynowych kontroli w trakcie każdego spotkania oraz weryfikacji tzw. flag przed każda rundą przy współudziale koordynatora ds. kontaktów z kibicami (SLO) i środowisk kibicowskich. Są one bezwzględnie i stanowczo usuwane ze stadionu.  

 

10. W przypadku pojawienia się wyżej wymienionych w pkt.2 zjawisk Klub nasz jest gotowy:

 

10.1 Podać w trakcie meczu komunikaty potępiające hasła rasistowskie – w trakcie meczu spiker zawodów stara się przeciwdziałać takim zachowaniom wydając odpowiednie oświadczenia.

 

10.2. Wydać po meczu oświadczenie mówiące, że rasizm oraz jakakolwiek inna forma dyskryminacji nie będzie tolerowana, więcej tolerowana oraz, że będą podejmowane stosowne działania wobec tych, którzy wznoszą hasła rasistowskie.

 

10.3. Wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec kibiców oraz zawodników, którzy dopuszczą się zachowania rasistowskiego, niezależnie od postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organa ścigania oraz organizatora rozgrywek. W kontrakcie zawodnicy zobowiązują się m.in. do: Powstrzymywania się od działań, mogących poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub działalności lub mogących znieważyć członków władz Polskiego Związku Piłki Nożnej (określanego dalej jako "PZPN"), klubów zrzeszonych w PZPN oraz zawodników, trenerów, sędziów jak również działaczy sportowych wyżej wymienionych klubów i innych organizacji uczestniczących w strukturach PZPN; Naruszenie powyższego stanowi ciężkie naruszenie zapisów kontraktu.

 

10.4. Współpracować ze wszystkimi grupami i środowiskami, jak związek piłkarzy, kibice, szkoły, organizacje charytatywne, kluby młodzieżowe, sponsorzy, miejscowe firmy, policja i inne organizacje w celu wypracowania programów informujących o kampanii przeciwko rasizmowi i dyskryminacji – Klub Arka Gdynia przyłącza się do wszelkich inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości problemu rasizmu. Klub Arka Gdynia kierując się dziesięciopunktowym planem UEFA ukierunkował swoje działania poprzez katalog zasad jakimi powinny się kierować wszystkie kluby, nie tylko piłkarskie. Wierzymy, że środowisko gdyńskiej piłki będzie przykładem dla innych do propagowania zasad tolerancji i poszanowania prawa walki z rasizmem i nietolerancją.

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia