TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

chignahuapan


Arka-Facebook Arka-Instagram Arka-Twitter Arka-YouTube Arka-TV Bilety Liga typera Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
LV Bet
Gdynia Sport
gdyniasport

bo2020

Wirtualna wycieczka

Media » Zasady komunikacji

 

 

Komunikacja na stadionie.

 

 

1. Poruszanie się przedstawicieli mediów przed, w trakcie i po zawodach odbywa się według schematu.

 

2. Przedstawiciele mediów są zobowiązani stosować się do wszelkich poleceń służb porządkowych oraz pracowników Klubu.

 

3. Poruszający się po obiekcie przedstawiciele mediów powinni posiadać aktualne akredytacje w widocznym dla służb porządkowych miejscu i okażą je na każde wezwanie wraz z aktualną legitymacją prasową lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

4. Rodzaj akredytacji określa dostęp do specjalnie wydzielonych stref (patrz regulamin akredytacji).

 

5. Wejście na stadion dla przedstawicieli mediów określa schemat.

 

6. Odbiór AREDYTACJI JEDNORAZOWYCH odbywa się w dniu meczu w KASIE TECHNICZNEJ (nr 4).

 

6.1. Dla przedstawicieli prasy, mediów elektronicznych oraz stacji radiowych (oznaczenie: AKREDYTACJA PRASA) przygotowane są stanowiska na loży prasowej w sektorze B – 3 (rzędy: 11-16 z pulpitami – 108 miejsc).

 

6.2. Wejście na SEKTOR MEDIA dla przedstawicieli prasy, mediów elektronicznych oraz stacji radiowych (oznaczenie: AKREDYTACJA PRASA) odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez bramki wejściowe umiejscowione w WEJŚCIU nr 3 TRYBUNY OLIMPIJSKA od ulicy Olimpijskiej i dalej schodami wewnętrznymi  prowadzącymi do sektora B. Wejście poprzez inne sektory jest niemożliwe. 

 

6.3. Wejście przez BRAMKI WEJŚCIOWE jest możliwe tylko po zeskanowaniu KARTY WEJŚCIOWEJ wydanej do akredytacji stałej, lub biletu jednorazowego do akredytacji na dany mecz. Wejście na stadion bez karty lub biletu NIE BĘDZIE możliwe!

 

6.4. Wejście do STREFY BRZEGU BOISKA dla obsługi technicznej i operatorów PS TV oraz MEDIÓW KLUBOWYCH (TV I FOTO) odbywa się także WYŁĄCZNIE poprzez bramki wejściowe umiejscowione w WEJŚCIU nr 3 od ulicy Olimpijskiej i dalej poprzez wyjście na płytę boiska  po okazaniu AKREDYTACJI FOTO/TV (schemat).  

 

7. Obsługa techniczna i operatorzy PS TV oraz fotoreporterzy posiadający akredytacje FOTO, TV  i MEDIA KLUBOWE (patrz regulamin akredytacji) przed wejściem do STREF  zobowiązani są do ODBIORU OZNAKOWANYCH KAMIZELEK – ZNACZNIKÓW.

 

7.1. KAMIZELKI - ZNACZNIKI znajdują się w specjalnie wyznaczonym PUNKCIE ODBIORU-KASIE TECHNICZNEJ (NR 4) (schemat).  Znaczniki wydawane są na podstawie przyznanej AKREDYTACJI oraz  dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Po zakończeniu meczu KAMIZELKI-ZNACZNIKI należy oddać w tym samym punkcie. Brak zwrotu kamizelki skutkuje odebraniem akredytacji na mecze Arki Gdynia.

 

8. Przed meczem, w przerwie i w jego trakcie do dyspozycji MEDIÓW jest  STREFA MEDIALNA/ROBOCZA  wyposażona w sieć WI-FI. Zlokalizowana jest w holu głównym stadionu (wejście od strony ul.Olimpijskiej).

 

9. Przejście do stref  FOTO (A i B) dla fotoreporterów oznaczonych KAMIZELKAMI-ZNACZNIKAMI FOTO odbywa się poprzez wejście do nich przez BRAMY FOTO usytuowane w skrajnych częściach stadionu od  strony ulicy Olimpijskiej (wejścia bramami za sektorami A i C)

 

9.1. Podczas meczu fotoreporterzy oraz przedstawiciele mediów klubowych mogą znajdować się tylko w strefach FOTO (A i B) za bramkami. Przy linii bocznej fotoreporterzy mogą przebywać TYLKO przed rozpoczęciem meczu, w przerwie i po jego zakończeniu. Tylko w tym czasie możliwa jest zmiana sektorów FOTO i przemieszczanie się w STREFIE BRZEGU BOISKA wzdłuż linii bocznej przy TRYBUNIE OLIMPIJSKA (schemat).

 

9.2. Fotoreporterzy przebywając w strefach FOTO (A i B) na CAŁEJ SZEROKOŚCI  boiska muszą zajmować pozycję siedzącą zarówno  za pierwszym jak i drugim rzędem reklam tak aby nie zasłaniać reklam sponsorskich oraz nie ograniczać widoczności kibicom siedzącym w pierwszych rzędach Trybun.

 

10. Przedstawiciele TV w tym MEDIÓW KLUBOWYCH (TV i FOTO) w zależności od uprawnień po pobraniu KAMIZELEK w PUNKCIE ODBIORU  i  po przejściu do STREFY BRZEGU BOISKA - zajmują stanowiska w strefach i wyznaczonych punktach umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie transmisji (dotyczy nadawcy głównego rozgrywek) ustalonych przed rozpoczęciem rozgrywek pomiędzy przedstawicielami klubu, właściciela obiektu i nadawcy głównego.

 

UWAGA!

POLE GRY MOŻE  REJESTROWAĆ TYLKO PRODUCENT SYGNAŁU TV (oznaczenie PS TV) a pozostali posiadający prawa i nie posiadający praw  mają ZAKAZ filmowania pola gry (FILMUJĄ JEDYNIE KLUBY DLA POTRZEB SZKOLENIOWYCH!)

 

Jedynie uzyskanie SPECJALNEGO upoważnienia z EKSTRAKLASY SA i okazanego organizatorowi –  rzecznikowi prasowemu przed rozpoczęciem zawodów upoważnia do rejestracji pola gry. (patrz regulamin)

 

11. Przedstawicieli MEDIÓW poruszających się w STREFIE BRZEGU BOISKA obowiązuje bezwzględny ZAKAZ WCHODZENIA NA MURAWĘ przed, w trakcie, w przerwie i po meczu!

 

12. Przedstawiciele UPRAWNIONYCH  MEDIÓW (patrz regulamin akredytacji)   po zakończeniu meczu mogą udać się do sali konferencyjnej i strefy mieszanej poprzez wyjście ze swoich stref i sektora (schemat). Wejście na salę konferencyjną jest możliwe jedynie za okazaniem AKREDYTACJI.

 13. Wywiady po meczu odbywają się wyłącznie w STREFIE MIESZANEJ zlokalizowanej w przestrzeni między przejściem ze strefy brzegu boiska, wyjściem z sali konferencyjnej i zejściem z trybuny  prasowej z sektora B. Strefa oznaczona jest tablicą wywiadów oraz jest wydzielona, a wejście do niej jest możliwe po okazaniu AKREDYTACJI.

 

 

 

Mapa Strony