TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Media » Regulamin akredytacji

 

 

Regulamin przyznawania akredytacji.

 

1.Akredytacje przyznawane są decyzją rzecznika prasowego Arka Gdynia SSA na podstawie wniosków akredytacyjnych. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski redakcji sportowych.

2. Wnioski akredytacyjne na mecze w sezonie 2016/2017 należy przesyłać  drogą elektroniczną poprzez stronę www.accredito.com/arka-gdynia.

O terminach wysyłania wniosków rzecznik klubu poinformuje podczas startu procesu akredytacyjnego. 

3. Złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z udzieleniem akredytacji przez Klub. Lista redakcji, którym zostaną przyznane akredytacje będzie podana na stronie oficjalnej Klubu w zakładce MEDIA. Ilość przyznanych akredytacji uzależniona jest od ilości miejsc przeznaczonych dla mediów i możliwości technicznych. W uzasadnionych przypadkach rzecznik prasowy może przydzielić więcej niż jedną akredytację

4. Wnioski o
akredytacje jednorazowe na mecze w sezonie 2016/2017 należy przesyłać  drogą elektroniczną poprzez stronę www.accredito.com/arka-gdynia zgodnie z procesem akredytacyjnym na dane spotkanie.

Niezbędne jest podanie numeru dowodu osobistego osoby wnioskowanej. W przypadku braku danych, wniosek nie zostanie przyjęty.

5.Dokumentem potwierdzającym udzielenie akredytacji jest wydanie identyfikatora odpowiedniego typu. Akredytacje wydawane są na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dane muszą być zgodne z wnioskiem akredytacyjnym.

6. Akredytacje odbierać można w dniu meczu godzinę przed jego rozpoczęciem w specjalnie oznaczonym punkcie (KASIE TECHNICZNEJ NR 4) obok wejścia na trybunę VIP/MEDIA od strony ul.Olimpijskiej lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym w siedzibie klubu.

7. Akredytacje w punkcie można odbierać wyłącznie z legitymacją prasową. Przedstawiciele mediów winni mieć przy sobie aktualną oraz oryginalną legitymację prasową. Akredytacje nie mogą być wydane osobom trzecim i nieupoważnionym. Do wejścia na stadion niezbędne jest posiadanie przy sobie  dowodu osobistego, który umożliwi przejscie przez bramkę i wejście do stref dla mediów.

8. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich na terenie obiektu podczas zawodów organizowanych przez SSA Arka Gdynia akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w widocznym miejscu dla służb porządkowych, informacyjnych i technicznych klubu.

9. Osoby akredytowane przez SSA Arka Gdynia zobowiązane są stosować się do zaleceń Rzecznika Prasowego lub osób przez niego wyznaczonych oraz służb porządkowych, a także stosować do regulaminu obiektu i imprezy masowej.

10. Przed spotkaniem fotoreporterzy i obsługa techniczna oraz operatorzy TV posiadający akredytację TV i FOTO zobowiązani są  do odbioru kamizelek - znaczników w specjalnie wyznaczonym punkcie odbioru (KASA TECHNICZNA NR 4)  i posiadanie ich podczas wykonywania obowiązków służbowych na obiekcie. Ich zwrot po zakończeniu meczu następuje w tym samym miejscu. Brak zwrotu kamizelki skutkować będzie odebraniem akredytacji dla osoby, która nie zdała kamizelki.

11. Przedstawiciele mediów posiadający ważne akredytacje nie mają prawa wstępu na murawę. Podczas rozgrzewki i w trakcie meczów znajdują się tylko w wyznaczonych strefach. Dotyczy to zwłaszcza operatorów kamer i fotoreporterów.

11.1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają odrębne przepisy EKSTRAKLASA.SA. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestrowania pola gry w trakcie meczów Ekstraklasy jest Ekstraklasa Live Park oraz Kluby na własne potrzeby szkoleniowe.

11.1.1 Pozostałe MEDIA Posiadające Prawa i Nie posiadające praw mają zakaz  filmowania pola gry  i przy odbiorze akredytacji są zobowiązane do  podpisana stosownego oświadczenia.

11.1.2. Ekstraklasa.SA zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy. 

12. W przypadku nielegalnego nagrywania meczów/wydarzeń przez stacje telewizyjne i konsekwencji z tego wynikających Klub może dochodzić swoich praw na drodze sądowej oraz wycofać akredytację na czas nieokreślony.

13. Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów w specjalnych strefach wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia Klub może wycofać akredytację na czas nieokreślony.

14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy lub rozgrywek.

15. Klasyfikacja akredytacji:

Akredytacja prasowa

1.O akredytacje prasowe mogą ubiegać się dziennikarze prasy, radia, TV oraz serwisów internetowych.
2. W dniu meczu akredytacja zezwala na wejście na teren obiektu oraz zajęcie miejsca w loży prasowej
(trybuna kryta – sektor B).
3. Upoważnia do przeprowadzenia wywiadów w strefach wyznaczonych przez Klub wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
4. Upoważnia do uczestnictwa w konferencjach prasowych organizowanych przez Klub. 

Akredytacja foto

1.Przyznawana dla fotoreporterów prasowych, fotoreporterów serwisów internetowych oraz agencji fotograficznych.
2.Oznakowanie:
kamizelki – znaczniki koloru szarego  z oznaczeniem FOTO. Kamizelki pobierane są przed meczem (patrz pkt 11) na podstawie akredytacji.
3. Identyfikują fotoreporterów akredytowanych na mecz i mogących się poruszać w Strefie Brzegu Boiska  wyłącznie w wyznaczonych strefach FOTO.
4. Nie pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.
5. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali do Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.

 Akredytacja telewizyjna lub foto dla tzw. ”Mediów Klubowych”


1.Przyznawana dla fotoreporterów oraz przedstawicieli telewizji klubowych oznakowana FOTO lub TV.
2. Oznakowanie: kamizelki  -
znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem MEDIA KLUB i akredytacja. 
3. Identyfikują Media Klubowe zarówno gospodarzy jak i gości – TV i FOTO – oraz upoważniają do pracy w strefie Brzegu Boiska, a także w strefie ,,Flash” Interview.
4. Upoważnia do filmowania pola gry wyłącznie do celów szkoleniowych (bez możliwości jakiejkolwiek publikacji zewnętrznej).
5. Dopuszczają wstęp do Strefy Szatni (jedynie w przypadku pracy w strefie „Flash” Interview).
6. Zezwalają na wejście i przebywanie w Sali Konferencji Prasowej i w Strefie Mieszanej – po meczu.

 
Akredytacja dla producenta sygnału telewizyjnego. 

1.Przyznawana dla osób pracujących przy transmisji meczu na podstawie listy przesłanej do klubu  przez producenta programu.
2. Oznakowanie:
kamizelki  - znaczniki koloru  granatowego z oznaczeniem PS  TV i akredytacja Orange Sport.
3. Identyfikują osoby odpowiedzialne za Produkcję Sygnału TV (PS TV) a także pracowników TV Nadawcy Meczu na Żywo.
4. Upoważniają do pracy w strefach na Murawie, Trybunach i w Strefie Szatni.
5. Noszą je wszyscy operatorzy kamer (w tym Zespoły kamer przenośnych), a także technicy, operujący w tych Strefach. Zaznacza się, że – z różnych względów – samo noszenie znacznika nie zezwala na dostęp do Strefy Szatni.
6. Żaden przedstawiciel innej telewizji nie jest upoważniony do posługiwania się takim Znacznikiem.

UWAGA! Akredytacja upoważnia do wejścia na treningi  pierwszego zespołu na nowym stadionie przy ul.Olimpijskiej po uprzednim uzgodnieniu terminu z rzecznikiem prasowym klubu. Wejście do strefy boiska podczas treningu możliwe jest wyłącznie za okazaniem ochronie ważnej akredytacji!

 


Mapa Strony