Rejestracja   Typuj   Twoje typy   Regulamin   Klasyfikacje:   Sezon   Jesień  

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Arka Gdynia SSA, ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia.
2. Konkurs trwa od 1 do ostatniej kolejki rozgrywek o mistrzostwo 1. ligi sezonu 2020/2021.
3. W konkursie pod danym nickiem może brać udział tylko jedna osoba. Zabrania się tworzenia fikcyjnych kont, a w przypadku złamania regulaminu grozi dyskwalifikacja z konkursu.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy klubu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs polega na typowaniu wyników meczów nadchodzących kolejek Ekstraklasy przez użytkowników serwisu arka.gdynia.pl
2. Za prawidłowe wytypowanie końcowego rezultatu uczestnik otrzymuje 3 punkty. Za prawidłowe wskazanie zwycięzcy meczu lub wyniku remisowego - 1 punkt.
3. Pięciu użytkowników, którzy zgromadzą najwięcej punktów po zakończeniu rundy jesiennej zostanie nagrodzonych karnetami na rundę wiosenną sezonu 2020/2021. Pięciu użytkowników, którzy zgromadzą najwięcej punktów po zakończeniu rundy wiosennej zostanie nagrodzonych karnetami na rundę jesienną sezonu 2021/2022.
3.1.Wybór miejsca za wyjątkiem trybuny B3/4 oraz VIP.
4. Użytkownicy, którzy na 3 pierwszych miejscach zgromadzą najwięcej punktów na koniec sezonu zostaną nagrodzeni karnetami na cały sezon 2021/22.
4.1. W przypadku laureata, któremu przysługiwać będą dwa karnety wskaże on osobę na którą ma być wystawiony karnet.
4.2. Wybór miejsca za wyjątkiem trybuny B3/4 oraz VIP.
5. Do klasyfikacji rundy jesiennej zalicza się wszystkie mecze ligowe rozegrane do końca 2020 roku. Runda wiosenna to typowanie spotkań sezonu zasadniczego rozgrywane wiosną 2021 w rundzie zasadniczej, bez baraży.
6. Uczestnicy mogą dołączyć w każdej chwili trwania konkursu.
7. Ustalenie zwycięzców będzie dokonywane w oparciu o dane uczestnika wpisane podczas rejestracji.

§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres ssa@arka.gdynia.pl
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach " Ligi Typera" klub przetwarza dane mogące stanowić dane osobowe w postaci adresu e-mail.
2. Administratorem bazy danych jest Klub Arka Gdynia SSA
3. Przedmiotowe dane przetwarzane są jedynie na potrzeby udziału w konkursie "Liga Typera"
4. Polityka bezpieczeństwa klubu Arka Gdynia SSA dostępna jest TUTAJ
5. Biorąc udział w konkursie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie udziału w konkursie "Ligi Typera".
6. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, jak również uzyskać dostęp do edycji podanych danych. Odwołanie zgody skutkuje usunięciem profilu z systemu, oraz rezygnacją z udziału w konkursie.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.arka.gdynia.pl